Dinamica Generale oplossingen voor bemesting

EvoNIR op de mesttank/bemester

Door middel van een NIR-sensor op uw mesttank of bemester wordt precies bemesten mogelijk. De sensor kan Stikstof, Fosfaat en Kali-gehalten meten. Het gebruik van een NIR-sensor op de mesttank kan de volgende voordelen opleveren:

  • Betere mestverdeling, waardoor op arme stukken land voldoende bemest wordt en op rijke stukken land niet teveel. Dit heeft gunstige effecten op uw oogst;
  • Meer grip op het nitraatgehalte en vervuiling/uitstoot wordt tegengegaan;
  • Volledig inzicht in de voedingswaarden en uitgebreide rapportage hierover;
  • De dinamica generale EvoNIR-sensor is universeel en niet gebonden aan een bepaalde soort mesttank, bemester of tractor;
  • De sensor kan via ISOBUS of tablet bediend worden;
  • Middels uitbreiding aan te sluiten op de flowregeling van de mesttank.

 

Voor meer informatie kunt u hieronder contact met ons opnemen